Skip to content

F-1 visa

F-1 visa er et student- og arbeidsvisa for USA.

Alle fly- og helikopterskoler som skal være godkjent som F-1 visa skoler må være akkrediterte skoler og også være godkjent som FAR Part 141 skoler. Kun noen meget få skoler i USA er godkjent for dette.

Et F-1 visa har ikke et bestemt tidsrom det er gyldig for. Lengden på et F-1 visa vil avhenge av hvor lang tid utdannelsen er antatt å ta og den etterfølgende jobbperioden.

Noen skoler er godkjent for to jobbperioder (Hillsboro, Aviator og EFT). Disse jobbperiodene kalles for Curricular Practical Training (CPT) og Optional Practical Training (OPT).

Både CPT og OPT varer normalt i 12 måneder hver – altså 2 år til sammen.

Piloter som jobber ved hjelp av F-1 visa får betalt vanlig lønn.

Elever med F-1 visa kan ankomme USA inntil 30 dager før skolestart og man har også 60 dager på seg til å forlate USA etter at F-1 visa er utgått. Man kan ikke jobbe i de 60 dagene man har til rådighet etter utgått F-1 visa.

Ektefeller og barn til elever med F-1 visa kan få utstedt F-2 visa for samme tidsrom som eleven. Samboere får ikke F-2 visa. Man kan ikke jobbe i USA ved hjelp av et F-2 visa.

M-1 visa

Et M-1 visa er et oppholds- og studentvisa. Visaets lengde avhenger av lengden på utdannelsen. M-1 visa kan utvides over flere perioder. Normalt utstedes et M-1 visa for 12 måneder og kan deretter i bestemte tilfeller utvides med 6 måneder ad gangen.

Det finnes en viss mulighet for også å jobbe med et M-1 visa. Reglene sier at for hver måned med utdannelse på M-1 kan man gis 1 uke med «Practical Job Training». Men med så små tidsrammer er det i praksis svært vanskelig å skaffe seg jobb ved hjelp av et M-1 visa. Man har heller ikke lov å ta i mot betaling for jobben hvis man bare har et M-1 visa.

For de elever som planlegger retur til hjemlandet straks etter utdannelsen er derimot et M-1 visa et fullgodt visa, mens F-1 visa må brukes hvis man skal bli i USA og jobbe etter utdannelsen.

Ektefelle og barn kan få utstedt M-2 visa.

Samboer og kjærester kan ikke få utstedt M-2 visa.

Ved enkelte skoler som har M-1 visa gjøres det «spesialavtaler» som medfører at man i noen tilfeller kan få «jobbe» som instruktør ved hjelp av M-1 visa over et lengre tidsrom. Man kaller da «jobben» som instruktør for en slags videreutdannelse. Dette er tvilsomt rent lovmessig og det er kun noen få skoler som tør gjøre dette.

Back To Top