Skip to content

For de som ønsker å utdanne seg til helikopterpiloter i Skandinavia finnes det flere muligheter i hvert av de tre skandinaviske landene. Alle skolene er gode respektable skoler med dyktige fagfolk.

Det er først og fremt to viktige grunner som har gjort at mange opp gjennom årene har valgt å ta sin helikopterpilot utdannelse i USA, og spesielt ved Bristow Academy, i forhold til å gjøre det i Skandinavia. Disse to grunnene er:

  • Pris på utdannelsen
  • Jobbmuligheter etter utdannelsen

En helikoptertime ved skoler i USA har tradisjonelt kostet normalt under halvparten av hva en helikoptertime koster i Skandinavia. Fra høsten 2014 har imidlertid dollarkursen blitt betydelig sterkere og prisfordelen er dermed ikke like stor.

Når man er ferdig utdannet ved USATS er regelen at man får seg jobb etterpå som betalt instruktør. Men ingen regler uten unntak. Vi har fra tid til annen skandinaviske elever som ikke får seg jobb.

Svært mange elever som har utdannet seg i Skandinavia opp gjennom årene har ikke fått ta del i det gode jobbmarkedet som er innen offshore flyging. Dette skyldes i hovedsak at pilotene etter utdannelsen ikke er i stand til å skaffe seg en «praksisjobb» for å komme opp til 800 – 1 000 flytimer som er timekravet for offshoreflyging. Elever som utdanner seg i Skandinavia er like gode piloter som de som kommer fra USA, men de har bare ikke fått de samme mulighetene til å samle opp flytimer.

Mange skoler i Skandinavia poengterer at det er en fordel å ta utdannelsen i Skandinavia og kunne fly under de værforhold som er her. Problemet er bare at når været er dårlig så flyr man ikke i Skandinavia og heller ikke i Florida. De fleste flytimer i et utdanningsprogram foregår under meget trygge og kontrollerte forhold i nærheten av flyplassene hvor skolene er og som ikke skiller seg spesielt ut fra forholdene i Florida.

Det sies også fra skolehold i Skandinavia at det er viktig med en utdannelse her slik at man kan skaffe seg kontakter inn i helikopterselskapene i Skandinavia. Det er alltid en fordel med kontakter og det er faktisk ingen andre helikopterskoler i verden som er bedre representert i skandinaviske helikopterselskaper enn tidligere elever fra HAI og Bristow Academy. Spesielt er dette tilfellet i de store selskapene i Norge. Så kontaktene til USATS er det heller ikke noe i veien med.

Det betviles ikke at enkelte piloter kan ha fordel av å være utdannet i Skandinavia hvis de satser på å bli lastemann – load master – i et innlandsselskap i første omgang. Men det er ikke veldig mange slike jobber som er  ledige hvert år heller. Og som lastemann flyr man vanligvis ikke særlig mange timer i løpet av et år.

Om man skal utdanne seg i Skandinavia eller i USA koker som oftest ned de to tingene nevnt ovenfor – pris på utdannelsen og jobbmuligheter etter utdannelsen. Det viktigste man kan gjøre før man velger skole og utdanningssted er å undersøke meget grundig på forhånd.  Det er veldig mye penger involvert og det er mye bedre å gjøre en grundig undersøkelse før man velger skole og sted, i stedet for å ende opp etterpå med å si «hvis jeg bare visste hva jeg vet i dag».

Når det gjelder kvaliteten på skandinaviske helikopterskoler så er kvaliteten høy hos alle, men kvaliteten er like høy også hos de ledende helikopterskolene i USA.

En fordel som skolene i Skandinavia har er at spesielt i Norge og Sverige får elevene godt med økonomisk støtte i henholdsvis norske Lånekassen og svenske CSN. I Danmark kan man få støtte i danske SU. Dette er til stor hjelp når det gjelder å kunne finansiere utdannelsen. Lånekassen støtter ikke pilotutdannelse utenfor Norges grenser. CSN støtter utdannelse utenfor Sverige og svenske EASA elever ved USATS kan få like mye i støtte i CSN som elever som utdanner seg i Sverige. Også danske elever kan få noe støtte i SU for EASA utdannelse hos USATS.

Back To Top