Nyheter


Samarbeidsskoler i USA

US Aviation Training Solutions

Aviator Academy/College

European Flight Training (EFT)

Samarbeidspartnere i Skandinavia

Ingen samarbeidsskoler for tiden.

Nyheter

Dec 14, 2016

R-22 helikoptre til Bristow Academy


Category: Generelt
Posted by: seglend

 

 

I begynnelsen av 2016 ble siste Robinson R-22 faset ut fra Bristow Academy. Skolen har nå bestemt seg for å innføre R-22 igjen som et sekundær helikopter. Sikorsky S-300 og Robinson R-44 vil fortsatt være hovedhelikoptertypene ved skolen.

Med gjenninnføringen av R-22 vil alle elever som ønsker det også kunne utdanne seg på R-22 slik at de oppfyller kravene til SFAR 73 hva gjelder å kunne fungere som instruktør på R-22 etter ferdig utdannelse. Dette vil bl a sterkt bedre mulighetene for å få jobb som instruktør ved andre skoler over hele USA etter ferdig utdannelse ved Bristow Academy.

Bristow Academy har også et større antall Bell 206 turbinhelikoptre.