Skip to content

Aviator Academy/College og EFT har samme søknadsprosedyre.

For å kunne bli elev ved Aviator/EFT er det en del spesielle prosedyrer man må forholde seg til. Informasjon om disse prosedyrene følger nedenfor.

Oversikten er litt forenklet. Det er en god del papirarbeid, så man bør beregne god tid.

 

1. Reservere en plass.

Straks en skandinavisk elev har bestemt seg for å starte i en bestemt klasse må eleven kontakte Tom Seglénd på telefon + 47 – 47 30 28 25 (mobil), eller via e-mail seglend@online.no og få reservert en plass. Når man reserverer en plass bør man allerede ha fått på plass hele finansieringen av utdanningen og også ha gjennomført FAA og EASA legeundersøkelsen.

Når man reserverer en plass binder man seg ikke til noe som helst. Man kan selvfølgelig trekke seg senere eller utsette starten til en annen ledig klasse.

 

2. Medisinsk undersøkelse.

For å være sikker på at man er helt OK rent medisinsk, bør man gjennomføre den/de obligatoriske medisinske undersøkelsene på et tidlig tidspunkt.

Alle elever trenger en FAA medical class 2 og alle elever som skal ta en EASA utdannelse trenger i tillegg en EASA medical class 1.

Se denne linken for mer generell informasjon om medisinske undersøkelser i Norge/Sverige/Danmark :

Informasjon/medisinsk-undersokelse

 

3. Helse- og ulykkesforsikring.

For elever med F-1 visa er en helse- og ulykkesforsikring under oppholdet i USA obligatorisk og bestemt av de amerikanske myndigheter. Aviator/EFT kan være behjelpelig med å skaffe en amerikansk helse- og ulykkesforsikring. For elever på M-1 visa er ikke en helse- og ulykkesforsikring obligatorisk, men sterkt å anbefale.

Siden den amerikanske forsikringen etter hvert er blitt meget dyr, åpner skolen for at elever (og familie) kan undersøke med f eks sitt eget forsikringsselskap i Skandinavia hva de kan tilby. I noen tilfeller kan en utvidet reiseforsikring dekke det som skal til.

Mange elever som reiser til USA for å ta utdanning bruker ANSA Studentforsikring. Dette kan anbefales også for elever til flyskoler.

www.ansa.no/forsikring/

 

4. Folketrygden (gjelder kun for norske elever).

Norske elever som blir stående som frivillige medlemmer i Folketrygden mens de er i USA slipper å kjøpe en amerikansk helse- og ulykkesforsikring og kan således spare mange dollar. Mens man er under utdannelse er medlemskapet i Folketrygden gratis. Behandlingstiden hos NAV/Folketrygden kan være på 2-3 måneder. Her er linken til NAV hvor man kan søke om frivillig medlemskap mens man er i utlandet og diverse annen informasjon omkring dette :

www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Arbeid+og+opphold+i+utlandet/Relatert+informasjon/frivillig-medlemskap-opphold-utenfor-norge

Som nevnt i punktet over; elever med F-1 visa er det obligatorisk å ha en helse- og ulykkesforsikring under oppholdet i USA. Dette er bestemt av de amerikanske myndigheter. For elever på M-1 visa er ikke en helse- og ulykkesforsikring obligatorisk, men sterkt å anbefale.

For å unngå å måtte betale for amerikansk forsikring må man ha med en skriftlig bekreftelse fra Folketrygden på fremmøte dagen ved skolen som viser at man er medlem i Folketrygden.

De fleste norske elever opp gjennom årene har valgt å kjøpe en amerikansk helse- og ulykkesforsikring via skolen da denne er mer praktisk hvis et uhell skulle inntreffe. F eks hvis man bruker Folketrygden må man selv forskuttere alle utgifter og i ettertid søke om å få dem refundert. Har man en amerikansk forsikring betaler man bare en egenandel – resten betales av forsikringsselskapet.

Den amerikanske helse- og ulykkesforsikringen koster rundt USD 250 pr måned for en elev. Forsikring av familiemedlemmer koster mer.

Elever som har med familiemedlemmer bør vurdere å bruke Folketrygden for disse for å spare utgifter til amerikansk forsikring. Forsikrer man hele familien i et amerikansk forsikringsselskap koster det en god del.

 

5. Hvis du har et EASA PPL-A fra før.

For å slippe å ta PPL på nytt må du validere ditt EASA PPL-A til et FAA PPL-A. Dette gjøres via FAA og behandlingstiden kan være opp til 3 måneder, men normalt en del kortere tid. Her er linken til rette siden hos FAA :

www.faa.gov/licenses_certificates/airmen_certification/foreign_license_verification/

Punkt 13 i skjemaet : Orlando FSDO

 

6. Engelsk språktest.

Aviator og EFT forlanger at alle elever må være noenlunde gode i engelsk språk. For skandinaver er det derfor nødvendig at man på forhånd tar og består en språktest. Dette må gjøres i god tid før skolestart.

Språktestene som anbefales er en av følgende :

– TOEFL test
– IELTS test
– TOEIC test

Søk opp mer info på internett om testene og om hvordan ta dem.

Kravene til bestått språktest er disse :

Type test : TOEFL iBT – IELTS – TOEIC
Minstekrav :  61        –   5,5   –   500

Elever som ikke klarer minstekravene kan ta et språkkurs hos Aviator/EFT når de ankommer skolen og før start på selve pilotutdannelsen. For å få dette må man oppfylle følgende minstekrav :

Type test : TOEFL iBT – IELTS – TOEIC
Minstekrav :  40        –   5,0   –   400

 

7. Sende søknadspapirer til skolen.

Senest 2 måneder før skolestart må skolen ha mottatt alle søknadspapirene fra eleven. Man starter prosessen på Aviator sin hjemmeside her :

app.aviator.edu/

Hvis ikke alle vedlegg er klare, kan man ettersende disse via e-mail.

Når skolen har mottatt alle papirer den skal ha fra eleven vil skolen deretter sende visa papirer (I-20 hvis F-1 eller M-1 visa) og velkomst informasjon til eleven. Dette sendes med UPS, DHL eller annen ekspress og blir levert på døra hjemme hos eleven.

NB. Sammen med papirene som sendes skolen skal det også være kopi av høyeste vitnemål / betyg / diploma fra «High School» dvs videregående skole / gymnasium oversatt til engelsk. Oversettelsen må være skrevet ut direkte av skolen eller en offentlig translatør.

I Norge anbefales følgende translatør :

• Navn : Camilla Isachsen
• Telefon : 916 98 036
• E-mail : translator@camillaisachsen.no.
• Pris : ca nkr 1 000 for en standard oversettelse.

I Sverige kan følgende translatør anbefales :

• Navn : Ian MacArthur
• Telefon : 0708 53 07 51 / Fax 0708 53 07 52
• E-mail : macarthur.ian@gmail.com
• Pris : ca skr 500 for en standard oversettelse av et gymnasiebetyg.

I Danmark, finn en translatør her : www.dtfb.dk

 

8. Leilighet/hus.

Eleven bør ha direkte kontakt med skolen slik at avtaler om leilighet/hus er helt klarlagt på forhånd. Man trenger ikke bestemme seg for hvor man vil bo før ved fremmøte ved skolen.

Ved Aviator/EFT er det flere valgmuligheter. Man kan bo i bolig på flyplassen eller i leiligheter og hus som skolen eier i nabobyen Vero Beach. Man kan ordne med bolig når man ankommer skolen, men alle bør ha gjort avtale på forhånd med skolen om at man trenger bolig.

Mer info om Aviator sine leiligheter finnes her :

www.aviator.edu/housing

 

9. Ambassade intervju.

Når eleven har mottatt visa papirer fra skolen må eleven ta kontakt med den amerikanske ambassaden i hjemlandet sitt og avtale et intervju. Dette må gjøres via Internett sidene til ambassadene. Det er bestemte ting i tillegg til visa papirene fra skolen som skal være med til intervjuet.

Om sommeren, og rundt Jul og Påske, kan det være mange ukers ventetid for å få et intervju. Man må derfor være ute i god tid. Andre tider på året er det 1-2 ukers ventetid – noen ganger bare et par dager.

Man vil normalt ikke få ut visa papirene fra ambassaden før det er kortere tid enn 3 måneder igjen til skolestart.

Her er linker til de rette visa sidene til de forskjellige amerikanske ambassadene i Skandinavia:

• Oslo : www.ustraveldocs.com/no/no-niv-visaapply.asp
• Stockholm : www.ustraveldocs.com/se/se-niv-visaapply.asp
• København : www.ustraveldocs.com/dk/dk-niv-visaapply.asp

 

10. TSA registrering.

Senest 2 uker før skolestart bør man registrere seg hos TSA. På denne måten kan man starte med flygingen noen få dager etter ankomst til skolen.

Fingeravtrykk og eventuelt bilde kan tas når man kommer til skolen. Alt annet ordnes hjemmefra.

Her er link til siden hos TSA hvor man starter registreringen : www.flightschoolcandidates.gov/home

Husk at man før man kan starte å registrere detaljene må man få eget bruker navn og passord (oppe til høyre på siden).

 

11. Bestille flybilletter til Florida.

Elevene må selv bestille flybilletter til Florida gjennom et reisebyrå eller via internett.

Internasjonale elever til Aviator/EFT ankommer som oftest Orlando International Airport (MCO). Man kan selvfølgelig ankomme via Miami, Fort Lauderdale eller West Palm Beach også. Fra Orlando til Fort Pierce er det en kjøretur på 1,5 – 2 timer.

Aviator/EFT sørger normalt for å hente alle internasjonale elever gratis på flyplassen i West Palm Beach (PBI).

Skal elever hentes i Orlando koster det USD 50.

Skal elever hentes i f eks Miami eller Fort Lauderdale koster det USD 200 pr elev.

Det er ikke en selvfølgelighet at skolen kan hente elever i Miami eller Fort Lauderdale. Det anbefales derfor å ankomme enten Orlando eller West Palm Beach.

De fleste elever har avtale med leilighet på forhånd. Men det er mange som foretrekker å tilbringe første natten på et hotell slik at man kan ta livet helt med ro første kvelden/natten i Florida. Etter en lang flytur fra Europa har de fleste behov for å slappe av og slippe å tenke på så mye første døgnet.

Det vil normalt være en fordel å møte frem 7 – 10 dager før selve skolestart for å få ordnet med praktiske ting som leilighet, bankforbindelse, legetest, eventuelt bilkjøp, fingeravtrykk for TSA osv. Man bruker gjerne et par dager til å akklimatisere seg også.

F-1 visaet gir anledning til at man kan ankomme USA inntil 30 dager før visaet gjelder fra.

Back To Top