skip to Main Content


FAA Commercial Pilot Program har i 7 startdatoer i 2020.

Disse datoene er :

– 13 januar 2020
– 24 februar 2020
– 16 mars 2020
– 4 mai 2020
– 6 juli 2020
– 31 august 2020
– 12 oktober 2020

1 uke før utdanningsstart er det ”New Student Orientation” også kalt ”Orientation Week”. Alle elever må være med på dette som foregår mandag til fredag uken før utdanningsstart.

Det er ofte en fordel å ankomme skolen ca 1 uke før ”New Student Orientation” slik at man får akklimatisert seg, ordnet med leilighet, satt opp amerikansk bankkonto, eventuelt kjøpt seg bil osv. Familier med barn bør ankomme enda tidligere.

Med et F visa eller M visa kan man reise inn i USA inntil 30 dager før visaet gjelder fra.

I 2021 er det planlagt startdatoer slik :

– 11 januar 2021
– 22 februar 2021
– 15 mars 2021
– 3 mai 2021
– 6 juli 2021
– 30 august 2021
– 11 oktober 2021

Back To Top