skip to Main Content


FAA Commercial Pilot Program har i 7 klassestarter i 2023.

Tidspunktene er :

  • Januar 2023
  • Mars 2023
  • April 2023
  • Mai 2023
  • Juni 2023
  • August 2023
  • Oktober 2023

 

1 uke før utdanningsstart er det ”New Student Orientation” også kalt ”Orientation Week”. Alle elever må være med på dette som foregår mandag til fredag uken før utdanningsstart.

Det er ofte en fordel å ankomme skolen ca 1 uke før ”New Student Orientation” slik at man får akklimatisert seg, ordnet med leilighet, satt opp amerikansk bankkonto, eventuelt kjøpt seg bil osv. Familier med barn bør ankomme enda tidligere.

Med et F visa eller M visa kan man reise inn i USA inntil 30 dager før visaet gjelder fra.

Back To Top