Skip to content

OffshoreTrack Program ved Hillsboro Aero Academy / Hillsboro Heli Academy pr 2024.

Bristow Norway og Hillsboro Aero Academy har i desember 2021 inngått en utdanningsavtale kalt OffshoreTrack Program. OffshoreTrack skal være med på å sikre at Bristow Norway får nok kvalifiserte helikopterflygere i årene fremover.

Vi har gode grunner til å tro at flere helikopterselskaper vil tilslutte seg OffshoreTrack Program i tiden fremover.

OffshoreTrack elever som tilfredsstiller alle opptakskravene i Bristow Norway vil få et garantert jobbintervju når selskapet skal ansette flere flygere.

For å bli en OffshoreTrack elev må elevene gjennomgå og bestå en flypsykologisk test, også kalt Pilot Potential Assessment test. Dette er stort sett den samme testen som brukes på ordinære opptak av nye flygere i Bristow Norway, og den tar ca 6 timer. Det er således en meget grundig test. Testen tas før man reiser til USA.

Når elevene ankommer Hillsboro vil de starte i den kombinerte EASA/FAA utdanningen ved skolen. Denne utdanningen inneholder følgende :

– FAA PPL
– FAA IR
– FAA CPL
– FAA CFI
– FAA CFII
– EASA CPL
– EASA ATPL teori

Pris : Ca USD 102 000.

Pris vil alltid kunne variere noe fra elev til elev.

Antall flytimer : Ca 202 flytimer i helikopter og 8 flytimer i simulator.

Utdanningstid : Denne vil kunne variere noe ut ifra hvordan EASA ATPL teorien blir gjennomført. Gjør man hele utdanningen ferdig før man begynner å jobbe, vil de fleste elever bruke 15 – 18 måneder.

Alle eksamener kan gjøres ved Hillsboro i Oregon.

Siden Hillsboro er en F-1 visa skole, vil elevene etter ferdig utdanning ha muligheten av å fortsette med å bli i USA og jobbe som helikopterflygere i inntil 23,5 måneder – altså i nesten 2 år etter ferdig utdanning. For de fleste vil denne jobben bestå i å være instruktører ved egen skole eller ved en annen helikopterskole hvor som helst i USA. Er man heldig kan man også få jobb som «vanlig» helikopterflyger i USA i denne perioden. Det er dog viktig å være klar over at det følger ingen garanti med at man får seg jobb i USA selv om man har tatt denne utdanningen – eller an annen utdanning ved Hillsboro eller en annen skole i USA. Erfaringen viser imidlertid at de aller fleste får seg jobb.

Elever som utnytter maks tid på F-1 visaet vil kunne opptjene opp mot 1 500 flytimer i helikopter før de vender hjem.

For å være garantert et jobbintervju hos Bristow Norway vil elevene måtte ha minst 800 flytimer i helikopter.

Elever med EASA IR vil ha en større sjanse for jobb i Bristow Norway enn elever uten EASA IR. Siden regelverket for EASA IR sier at dette må man gjøre gjennom en helikopterskole i Europa, inngår ikke EASA IR i utdanningen ved Hillsboro.

Back To Top