Skip to content

For å kunne bli elev ved Hillsboro er det en del spesielle prosedyrer man må forholde seg til. Informasjon om disse prosedyrene følger her:

 

1. Reservere en plass.

Klassene ved Hillsboro kan bli fullbooket opptil flere måneder før skolestart. Det er derfor en god ide og planlegge utdanningsstart i god tid før utdanningen starter.

Man kan reservere en plass gjennom Scandinavian Pilots ved å kontakte Tom Seglénd på telefon + 47 – 47 30 28 25 (mobil) eller via e-mail seglend@online.no og få reservert en plass.

Følgende opplysninger trengs for å gi en elev reservert plass :

• Navn.
• Telefon nummer.
• E-mail adresse.

Når man ber om en reservert plass bør man også ha noenlunde følgende ting avklart :

• Plan for finansiering av utdannelsen.
• Gjennomført eller være sikker på at man består de/den obligatoriske legeundersøkelsene.

Når man reserverer en plass binder man seg ikke til noe som helst. Man kan selvfølgelig trekke seg senere eller utsette starten til en annen ledig klasse.

Ca 3 måneder før utdanningsstart må man bekrefte at man vil ha den reserverte plassen og starte med å sende inn de nødvendige papirene til Hillsboro.

På denne linken finner man en full oversikt over hvordan søknadsprosessen til Hillsboro er og det er her man starter når papirene skal sendes til skolen :

flyhaa.com/apply/

 

2. Medisinsk undersøkelse.

For å være sikker på at man er helt OK rent medisinsk, bør man gjennomføre den/de obligatoriske medisinske undersøkelsene på et tidlig tidspunkt.

Alle elever trenger en FAA medical class 2 og alle elever som skal ta en EASA utdannelse trenger i tillegg en EASA medical class 1.

Se denne linken for mer generell informasjon om medisinske undersøkelser i Norge/Sverige/Danmark :

/Informasjon/medisinsk-undersokelse/

 

3. Sende søknadspapirer til Hillsboro.

Dette bør man gjøre 3 måneder før skolestart som nevnt over i punkt 1. Alt kan sendes via internett eller e-mail. Man starter på Hillsboro sin hjemmeside på denne adressen :

flyhaa.com/apply/

Før man starter prosessen må følgende være dokumenter være på plass :

a. Kopi av pass.

b. Bekreftelse på finansiering av utdannelsen.

c. Kopi av FAA medical class 2 (eventuelt class 1).

d. Bekreftelse på utdanning – 3 forskjellige muligheter :

1. Det enkleste er å ta skolen sin Ability to Benefit Test. Den består av to deler  – en språk del (USD 25) og en matematikk del (USD 25). Når begge er bestått er alt OK med hensyn til bekreftelse på godkjent utdanning. Innsending av vitnemål / betyg / diploma til skolen er da ikke nødvendig.

eller

2. Få sitt vitnemål / betyg / diploma fra videregående skole / gymnasium oversatt til engelsk og godkjent gjennom www.naces.org/members.

eller

3. Hvis vitnemålet / betyget / diplomet er fra et universitet holder det med å sende inn dette oversatt til engelsk.

 

Engelsk kopi av vitnemål / betyg / diploma – hvis nr 3 over :

For Norge anbefales følgende translatør :

• Navn : Camilla Isachsen
• Telefon : 916 98 036
• E-mail : translator@camillaisachsen.no.
• Pris : ca NOK 1 000 for en standard oversettelse.

For Sverige kan følgende translatør anbefales :

• Navn : Ian MacArthur
• Telefon : 0708 53 07 51 / Fax 0708 53 07 52
• E-mail : macarthur.ian@gmail.com
• Pris : ca SEK 500 for en standard oversettelse av et gymnasiebetyg.

For Danmark, finn en translatør her : www.dtfb.dk

 

4. Helse- og ulykkesforsikring.

For elever med F-1 visa er en helse- og ulykkesforsikring under oppholdet i USA obligatorisk og bestemt av de amerikanske myndigheter. For elever på M-1 visa er ikke en helse- og ulykkesforsikring obligatorisk, men sterkt å anbefale.

Siden den amerikanske forsikringen etter hvert er blitt meget dyr, åpner skolen for at elever (og familie) kan undersøke med f eks sitt eget forsikringsselskap i Skandinavia hva de kan tilby. I noen tilfeller kan en utvidet reiseforsikring dekke det som skal til.

Mange elever bruker ANSA Studentforsikring – www.ansa.no/forsikring/

 

5. Folketrygden (gjelder kun for norske elever).

Norske elever som blir stående som frivillige medlemmer i Folketrygden mens de er i USA slipper å kjøpe en amerikansk helse- og ulykkesforsikring og kan således spare mange dollar. Mens man er under utdannelse er medlemskapet i Folketrygden gratis. Behandlingstiden hos NAV/Folketrygden kan være på 2-3 måneder. Her er linken til NAV hvor man kan søke om frivillig medlemskap mens man er i utlandet og diverse annen informasjon omkring dette :

www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Arbeid+og+opphold+i+utlandet/Relatert+informasjon/frivillig-medlemskap-opphold-utenfor-norge

Som nevnt i punktet over; elever med F-1 visa er det obligatorisk å ha en helse- og ulykkesforsikring under oppholdet i USA. Dette er bestemt av de amerikanske myndigheter. For elever på M-1 visa er ikke en helse- og ulykkesforsikring obligatorisk, men sterkt å anbefale.

For å unngå å måtte betale for amerikansk forsikring må man ha med en skriftlig bekreftelse fra Folketrygden på fremmøte dagen ved skolen som viser at man er medlem i Folketrygden.

De fleste norske elever opp gjennom årene har valgt å kjøpe en amerikansk helse- og ulykkesforsikring via skolen da denne er mer praktisk hvis et uhell skulle inntreffe. F eks hvis man bruker Folketrygden må man selv forskuttere alle utgifter og i ettertid søke om å få dem refundert. Har man en amerikansk forsikring betaler man bare en egenandel – resten betales av forsikringsselskapet.

Den amerikanske helse- og ulykkesforsikringen koster i 2020 rundt USD 250 pr måned for en elev. Forsikring av familiemedlemmer koster mer.

Elever som har med familiemedlemmer bør vurdere å bruke Folketrygden for disse for å spare utgifter til amerikansk forsikring. Forsikrer man hele familien i et amerikansk forsikringsselskap koster det en god del.

 

6. Hvis du har et EASA PPL-H fra før :

For å slippe å ta PPL på nytt må du validere ditt EASA PPL-H til et FAA PPL-H. Dette gjøres via FAA og behandlingstiden kan være opp til 3 måneder, men normalt en del kortere tid. Her er linken til rette siden hos FAA :

www.faa.gov/licenses_certificates/airmen_certification/foreign_license_verification/

Punkt 13 i skjemaet : Portland FSDO

 

7. Ambassade intervju.

Når eleven har mottatt sine visa papirer fra skolen er det tid for å kontakte den amerikanske ambassaden og booke tid for et intervju. Dette må gjøres via internettsidene til hver ambassade i Norge / Sverige / Danmark. Normalt kommer man inn til intervju etter 5 – 10 dager, men til enkelte tider på året (desember og om sommeren) kan det være ventetid på rundt 1 måned.

Man vil normalt ikke få ut visa papirene fra ambassaden før det er kortere tid enn 3 måneder til skolestart.

Husk å ha med alle nødvendige papirer til ambassaden.

Her er linker til de rette visa sidene ved de amerikanske ambassadene i Oslo, Stockholm og København :

Oslo: www.ustraveldocs.com/no/no-niv-visaapply.asp
Stockholm: www.ustraveldocs.com/se/se-niv-visaapply.asp
København : www.ustraveldocs.com/dk/dk-niv-visaapply.asp

På disse sidene vil man kunne finne alt av detaljer om betaling av visa gebyrer, hvordan bestille visa intervju ved ambassaden, hvilke papirer som skal tas med til ambassade intervjuet etc. Klikk på Nonimmigrant Visa. Det er en god del papirarbeid som skal utføres.

 

8. TSA registrering.

Senest 2 uker før skolestart bør man registrere seg hos TSA. På denne måten kan man starte med flygingen noen få dager etter ankomst til skolen.

Fingeravtrykk og eventuelt bilde kan tas når man kommer til skolen. Alt annet ordnes hjemmefra.

Her er link til siden hos TSA hvor man starter registreringen :

www.flightschoolcandidates.gov/home

Husk at man før man kan starte med å registrere detaljene må man få eget bruker navn og passord (oppe til høyre på siden).

 

9. Flybilletter til Portland og henting på flyplassen.

Elevene bestiller selv flybilletter til Portland, Oregon. Normalt reiser man til Portland International Airport (PDX). Man bør bestille billetter i god tid. Dess tidligere man bestiller, dess billigere billetter kan man få tak i.

Alle elever blir hentet på flyplassen av en representant fra Hillsboro. For at eleven skal kunne bli hentet på flyplassen er det viktig at alle melder fra til Tom Seglénd eller skolen direkte om:

• ankomst dato
• ankomst klokkeslett
• flight nummer til Portland
• siste flyplass før Portland

Back To Top