skip to Main Content

Priser/budsjetter for utdanningen ved Hillsboro Aero Academy/Hillsboro Heli Academy pr januar 2021.

 

Kombinert EASA/FAA utdanning.

Utdanningen består av følgende sertifikater :

– EASA CPL m/ATPL teori
– FAA PPL
– FAA IR
– FAA CPL
– FAA CFI
– FAA CFII

Antall flytimer : ca 202,5 flytimer og 7 timer i simulator.

Utdanningstid : ca 15 – 18 måneder.

Pris : ca USD 90 000 pluss EUR 3 900 for ATPL teori.

 

FAA Professional Pilot Program

Utdanningen består av følgende sertifikater :

– FAA PPL
– FAA IR
– FAA CPL
– FAA CFI
– FAA CFII

Antall flytimer : 200 flytimer og 17 timer i simulator.

Utdanningstid : ca 15 måneder.

Pris : ca USD 86 000.

 

Prisene er totale kostnader for en gjennomsnittlig elev. Prisen kan variere fra elev til elev. Levekostnader kommer i tillegg.

I mange tilfeller kan en elev gjennomføre utdanningen på færre flytimer enn 200. Men for å kunne fungere som instruktør på Robinson R-22 eller R-44 må man ha til sammen minst 200 flytimer. Derfor er utdanningen satt til minst 200 flytimer.

Faktiske kostnader varierer alltid fra elev til elev. Bruk derfor dette budsjettet som et utgangspunkt.

FAA utdanningen er satt opp slik at man skal klare alt sammen på under 15 måneder. Man flyr da i gjennomsnitt 5 ganger hver uke.

Til den kombinerte EASA/FAA utdanningen er skolen sitt estimat at elevene skal bruke rundt 15 måneder på utdanningen. Noen elever kan nok komme til å bruke noe lengre tid spesielt med tanke på ATPL teorien man skal gjennom. 15 – 18 måneder kan kanskje være et mulig estimat for mange.

Helikoptertypen man flyr under utdanningen er Robinson R-22. Man kan eventuelt også legge inn flytimer i Robinson R-44, men da blir utdanningen dyrere.

Begge utdanningene medfører at man, etter ferdig utdanning og ved hjelp av F-1 visa, kan jobbe i 23,5 måneder i USA enten som helikopter instruktør ved en skole eller som ”vanlig” helikopterpilot i et amerikansk helikopterselskap. Normalt vil man starte som instruktør, men kan få seg andre jobber etter hvert som man får mer erfaring og flytimer.

Hillsboro har også en egen base i Las Vegas, Nevada, hvor elever/piloter etter å ha fungert som instruktører i en tid og fått seg en god del erfaring og flytimer, kan få jobb og fly turbin helikopter. Dette er spesielt viktig med tanke på jobb som pilot senere når man kommer hjem til Skandinavia/Europa.

Merk at når man kommer hjem til Skandinavia/Europa med den rene FAA utdanningen, må man ”konvertere” sine FAA sertifikater til EASA sertifikater for å kunne fly i Skandinavia/Europa.

Kommer man hjem til Europa med den kombinerte EASA/FAA utdanningen, skal man IKKE «konvertere» til EASA CPL da man allerede har dette sertifikatet. EASA regelverket tillater ikke at man kan ta et EASA IR utenfor Europa. Vil man ha et EASA IR må man altså «konvertere» fra FAA IR til EASA IR ved en helikopterskole i Europa når man kommer hjem.

Back To Top